Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie_csr_rs [2019/03/13 11:24]
Miroslav Martinek
historie_csr_rs [2019/03/13 11:28] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 8: Řádek 8:
 [[https://​wiki.rovernet.cz/​doku.php/​kniha_ve_fulltext#​doslov_prekladatele|Doslov v knize Rovering – účel a metody roverství]] v překladu od [[Jana Nováka]] 1926, popisuje nejej oficiality počátku roveringu v Anglii, ale především u nás v tehdejším ČSR. Odkazuje na další články z počátku zavádění roveringu v tehdejším [[https://​www.skautskyinstitut.cz/​e-knihovna/?​search=v%C5%AFdce#​list-start|časopisu Vůdce]] a podobně. Je to opravdu širší kontext doby a současně žité zkušenosti v Aglii a několika málo letech u nás. [[https://​wiki.rovernet.cz/​doku.php/​kniha_ve_fulltext#​doslov_prekladatele|Doslov v knize Rovering – účel a metody roverství]] v překladu od [[Jana Nováka]] 1926, popisuje nejej oficiality počátku roveringu v Anglii, ale především u nás v tehdejším ČSR. Odkazuje na další články z počátku zavádění roveringu v tehdejším [[https://​www.skautskyinstitut.cz/​e-knihovna/?​search=v%C5%AFdce#​list-start|časopisu Vůdce]] a podobně. Je to opravdu širší kontext doby a současně žité zkušenosti v Aglii a několika málo letech u nás.
  
-^ Článek z roku 1923 st2-8:                       ​| {{ :​vudce_r4_c5_1923-4.pdf |}} | +^ Článek z roku 1923 str1-8:     ​| {{ :​vudce_r4_c5_1923-4.pdf |}} | 
-Autor, vydavatelství,​ rok    ​| ​P.B. Nevill, Skautská knihovna, 1921 |+Článek z roku 1923 str. 1-14:    ​| ​{{ ::​vudce_r4_c6-7_1923-4.pdf |}} |
  
 ^ Název: ​                      | **Rovering – účel a metody roverství** | ^ Název: ​                      | **Rovering – účel a metody roverství** |