Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie [2019/11/28 08:43]
Miroslav Martinek [Počátky roveringu v Anglii]
historie [2020/11/07 22:46] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 14: Řádek 14:
 ===== Historie českého roveringu ===== ===== Historie českého roveringu =====
 Stránka [[historie_CSR_RS|o historii českého roveringu]] se sestavena z různých zdrojů a kontextů. Je v neustálém vývoji a doplňování. Mnohé by mohla překvapit i souvislost mezi prvními trampy a rovery, na kterou zde také narazíme. Stránka [[historie_CSR_RS|o historii českého roveringu]] se sestavena z různých zdrojů a kontextů. Je v neustálém vývoji a doplňování. Mnohé by mohla překvapit i souvislost mezi prvními trampy a rovery, na kterou zde také narazíme.
 +
 +===== Fenomén FONS =====
 +[[fons|Krátká historie kurzů roverské „velkorodiny“ Fons]]