Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie [2019/06/01 15:34]
Miroslav Martinek
historie [2019/11/28 08:43] (aktuální)
Miroslav Martinek [Počátky roveringu v Anglii]
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ===== Počátky roveringu v Anglii ===== ===== Počátky roveringu v Anglii =====
-Článek z jehož se sestavena stránka [[historie_roveringu|o historii a počátcích roveringu v Anglii]] sepsal na základě překladu Honza Nehyba. Na Wiki byl převzat v plném znění vč. obrázů a můžete jej [[historie_roveringu|přečíst zde]].+Článek z jehož se sestavena stránka [[historie_roveringu|o historii a počátcích roveringu v Anglii]] sepsal na základě překladu Honza Nehyba. Na Wiki byl převzat v plném znění vč. obrázů a můžete jej [[historie_roveringu|přečíst zde]]. Článek byl dále doplňován zde na wiki.
  
 ===== Historie českého roveringu ===== ===== Historie českého roveringu =====