Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cesta_roverskeho_kmene [2017/10/09 15:08]
Miroslav Martinek [6.1ROVERSKÉ SLIBY]
cesta_roverskeho_kmene [2017/10/09 15:09] (aktuální)
Miroslav Martinek [6.1ROVERSKÉ SLIBY]
Řádek 496: Řádek 496:
  
  
 +**Z kroniky kmene Rozumných Starců**
 //... Brigádničíme na výdělek. Po vzoru staropražské chudiny vyrážíme jako roveři na chmelnici. Vítá nás malá Cernoc. Zde se rozdělujeme a vracíme se individuálně. Je srpen, konec měsíce zrní, 1975. //... Brigádničíme na výdělek. Po vzoru staropražské chudiny vyrážíme jako roveři na chmelnici. Vítá nás malá Cernoc. Zde se rozdělujeme a vracíme se individuálně. Je srpen, konec měsíce zrní, 1975.
 Máme kmenové problémy: Nechceme si to přiznat, ale zestárli jsme, aspoň nás vůdce nám to připomíná. Naše osobní problémy narostly a potřebujeme novou krev na doplnění našich kmenových řad. Máme kmenové problémy: Nechceme si to přiznat, ale zestárli jsme, aspoň nás vůdce nám to připomíná. Naše osobní problémy narostly a potřebujeme novou krev na doplnění našich kmenových řad.