Roverská wiki

Explorace sond - Orel

Zde je zpracováno několik drobných věcí ze sond, trochu bez ladu a skladu, nejzajímavější je asi sumář ze zániků kmenů níže, ale velké závěry se z toho dělat nedají.

Zániky kmenů

Respondenti, kteří uvedli, že roverské společenství na středisku zaniklo dostali otevřenou otázku na důvod zániku.

Opakující se témata:

 • nezájem (17)
 • nedostatek času
  • kvůli práci u oddílů (4)
  • z jiných důvodů (4)
 • absence vudci osobnosti (5)
 • rozpad mezilidských vztahů (12)
 • odchod mimo místo působení (zejména na VŠ, ale i jinam) (11)
 • nebyl program, neschopnost se zorganizovat (5)
 • neshody s vedenim strediska (2)
 • transformace v něco jiného, stárnutí - tedy v podstate “smrt z přirozených příčin” (7)

Seznam všech důvodů:

## [1] "Rozpad původní party a její rozptýlení po republice."                                                                            
## [2] "nezájem roverů se scházet, ochota někoho vést"                                                                               
## [3] "Nezájem roverů"                                                                                               
## [4] "nezajímavá činnost, odchody na VŠ"                                                                                     
## [5] "rádce roverské družiny se jí přestal věnovat"                                                                                
## [6] "nebyl nikdo, kdo by to táhl"                                                                                        
## [7] "Členové byli aktivní činovníci při oddílech, neměli zkrátka čas."                                                                      
## [8] "Stal se z nich kapitanát"                                                                                          
## [9] "nedostatek podpory od vedení střediska"                                                                                   
## [10] "Změna vztahů - naše společenství bylo založeno na párech :)"                                                                        
## [11] "Personální změny"                                                                                              
## [12] "Prakticky nulový program a neshody mezi lidmi"                                                                               
## [13] "Nebyl jsem u toho, ale zrejme vznikajici neshody mezi cleny a velke casove vytizeni studiem VS."                                                      
## [14] "Neaktivní"                                                                                                 
## [15] "špatné vztahy se střediskovým vedoucím po projektu O2 Think Big"                                                                      
## [16] "odchod na vysoké školy, kdy roverům zbývá čas už jen na práci pro oddíl"                                                                  
## [17] "Nedostatek clenu a zadni vedouci."                                                                                     
## [18] "Neshoda většiny roverů s vedením střediska."                                                                                
## [19] "členové tohoto společenství buď převzali fcce ve středisku nebo svou činnost ve skautingu ukončili"                                                     
## [20] "Časové"                                                                                                   
## [21] "1. nedostatek aktivních členů ochotných připravovat program\r\r\n2. občas se stalo, že někdo program připravil, ale členové neměli čas se ho účastnit (většina z nás studovala vysokou školu v jiném městě)"
## [22] "postupné uhynunutí"                                                                                             
## [23] "nezájem roverů"                                                                                               
## [24] "neschopnost organizovat to"                                                                                         
## [25] "neschopnost"                                                                                                
## [26] "Neměl to kdo převzít."                                                                                           
## [27] "Začalo chodit méňe a méňě lidí, rozpadlo se."                                                                                
## [28] "Protože jsme na to už neměli energii."                                                                                   
## [29] "Společenství nezaniklo"                                                                                           
## [30] "nezájem členů o akce, malá aktivita členů"                                                                                 
## [31] "Scházel nějaký vůdce...někdo, kdo by přišel s nějakou myšlenkou a zrealizoval ji..naplánoval nějakou akci a vše zorganizoval."                                       
## [32] "Neaktivita, stárnutí členů a zakládání rodin."                                                                               
## [33] "společenské vztahy a ztráta motivace"                                                                                    
## [34] "Lidé kteří zde byli zestárli nebo se angažují někde jinde"                                                                         
## [35] "Neaktivita, lenost členů, nechuť podílet se na přípravě aktivit pro ostatní rovery"                                                             
## [36] "Nebyl čas se scházet"                                                                                            
## [37] "?"                                                                                                     
## [38] "stárnutí a dospívání členů (noví nepřibývali), nevůle většiny členů připravit něco pro ostatní, vznik významných názorových rozdílů"                                    
## [39] "nezájem členů, neshody mezi členy"                                                                                     
## [40] "neshody mezi rovery o náplni programu"                                                                                   
## [41] "Lidi přestali mít zájem, odešli studovat nebo pracovat."                                                                          
## [42] "Můj odchod na VŠ, nástup do zaměstnání a vedení skautského oddílu."                                                                     
## [43] "Jedno stále funguje, i když spíše jako oldskauti.\r\r\n\r\r\nDruhé bylo zařízeno na jeden rok pro starší rádce, později se částečně přidali k vedení oddílu anebo odešli."                 
## [44] "Neshoda na náplni/programu."                                                                                        
## [45] "Nezájem samotných roverů, a tím demotivace \"vedení\" (o rok starší členové). Někteří přešli do vedení oddílů, někteří už ani nejsou registrovaní."                             
## [46] "Nefugovalo"                                                                                                 
## [47] "Nepovedenévztahy mezi členy kmene, odchody na vysoké školy a z města,"                                                                   
## [48] "transformace v dětský oddíl"                                                                                        
## [49] "Přesně nevím, já jsem se ho z důvodů práce pro oddíl a svých aktivit neúčastnil."                                                              
## [50] "nevím, ale naši vedoucí odešli na VŠ a prací..s lidma svého věku jsem od mala neměla kontakt, tak jak to bývá u jiných středisek.."                                     
## [51] "Odchod na školy.Do jiných měst."                                                                                      
## [52] "nikomu se nechtělo, málo energie, stereotyp, zatrpklost starších nad mladšími.\r\r\nNedostatečný myšlenkový a duchovní rozměr skautingu."                                  
## [53] "rozpad"                                                                                                   
## [54] "Odrostli a stali se z nich vedouci. Nyni nam dorustaji radci."                                                                       
## [55] "oddíl zestárl- všichni členové jsou starší nad 26 let,je evidován v kmeni dospělých ( v průběhu roku příležitostné akce , např. tábor rodičů s malými dětmi, víkendové akce)"               
## [56] "Odrostli a odešli."                                                                                             
## [57] "Členové odrostli a změnili se jejich aktivity - práce apod."                                                                        
## [58] "Hlavně kvůli střední nebo Vysoké škole. Vystoupení členů z Junáka. Vyrostli a věnují se jiné činnosti."                                                   
## [59] "odchod na studia"                                                                                              
## [60] "Téměř nulová aktivita, nedostatečný \"společný duch\" společenství."

Pouze formalne reg. kmeny

pocet_registrovanych jen_formalne nevim_formalne
346 29 43

Můžeme usuzovat, že 87% až 93% registrovaných roverských kmenů vykazuje činnost (nejsou registrované pouze formálně).

RS neformálně vedou oddíl

vedeni_nekdo_z_rs_detsky_oddil_ale_realne_je_vedouci_nekdo_jiny pocet
Ano, a je mu/jí méně než 18 let 8
Ano, a je mu/jí více než 18 let 23
Ne 80
NA 1214

Můžeme očekávat, že 20% až 37% roverských společenství má ve svém středu někoho, kdo neformálně vede oddíl.

Další drobné věci

Kolik lidí 15-19/19-26 je ve středisku zapojeno do vedení oddílů? Je těžké interpretovat, protože nikde není otázka na to, kolik celkem lidí v této výchovné kategorii ve středisku je. Můžeme pouze vztáhnout k celkovému počtu členů střediska… (to je graf pro podíl níže)

Jak je na tom čas strávený u dětských oddílů vs. čas na samostatný rovering.

podil_casu_u_detskych_oddilu_junak_celkove pocet
Je menší než čas strávený roverskou činností. 7
Je stejný jako čas strávený roverskou činností. 18
Je větší než čas strávený roverskou činností. 85
NA 1215

Sumář nějakých otázek na souhlas / nesouhlas s tvrzeními o roveringu.

souhlas_pomoc_s_detskym_oddilem_je_forma_roveringu pocet podil
Určitě nesouhlasím 7 0.01
Spíše nesouhlasím 79 0.07
Spíše souhlasím 439 0.38
Určitě souhlasím 616 0.54
NA 184 1.00
souhlas_rs_program_je_relaxace_od_vedeni_detskych_oddilu pocet podil
Určitě nesouhlasím 71 0.06
Spíše nesouhlasím 261 0.23
Spíše souhlasím 401 0.36
Určitě souhlasím 382 0.34
NA 210 1.00
souhlas_hlavni_je_vlastni_rs_cinnost_pomoc_v_oddilech_az_druhorada pocet podil
Určitě nesouhlasím 190 0.17
Spíše nesouhlasím 521 0.48
Spíše souhlasím 245 0.22
Určitě souhlasím 139 0.13
NA 230 1.00
souhlas_roveri_potrebuji_stezku pocet podil
Určitě nesouhlasím 80 0.08
Spíše nesouhlasím 310 0.29
Spíše souhlasím 426 0.40
Určitě souhlasím 243 0.23
NA 266 1.00
souhlas_roveri_potrebuji_plan_cinnosti pocet podil
Určitě nesouhlasím 34 0.03
Spíše nesouhlasím 223 0.20
Spíše souhlasím 489 0.44
Určitě souhlasím 355 0.32
NA 224 1.00
souhlas_roveri_potrebuji_vlastni_rs_akce pocet podil
Určitě nesouhlasím 3 0.00
Spíše nesouhlasím 9 0.01
Spíše souhlasím 191 0.17
Určitě souhlasím 929 0.82
NA 193 1.00
souhlas_roveri_potrebuji_letni_tabor_nebo_expedici pocet podil
Určitě nesouhlasím 11 0.01
Spíše nesouhlasím 126 0.11
Spíše souhlasím 428 0.39
Určitě souhlasím 543 0.49
NA 217 1.00
souhlas_roveri_potrebuji_vedouciho_kmene pocet podil
Určitě nesouhlasím 33 0.03
Spíše nesouhlasím 190 0.17
Spíše souhlasím 430 0.39
Určitě souhlasím 455 0.41
NA 217 1.00
souhlas_roveri_potrebuji_zastoupeni_na_strediskovych_radach pocet podil
Určitě nesouhlasím 18 0.02
Spíše nesouhlasím 108 0.10
Spíše souhlasím 405 0.37
Určitě souhlasím 563 0.51
NA 231 1.00

Jak se mění souhlas/nesouhlas s tím, že kmen potřebuje vůdce podle toho, jestli kmen vůdce skutečně má? 90%

Tj. kmeny, které vůdce mají jsou spíše nakloněny tomu, že to je dobrý nápad. Naopak téměř všichni, kteří nesouhlasí s tím, že kmen potřebuje vůdce jsou v kmeni, který vůdce nemá.

Závěrečná doplňující poznámka k roveringu

Úvahy na téma, že rovering a vedení jsou oddělené věci se objevují 6 krát, úvahy, že vedení je rovering (nebo že by roveří měli v rámci činnosti s oddíly pomáhat) se objevují 10. Pohled, že oddílová rada vlastně je/může být roverský kmen je tam jen 1.

Některé konrétní poznámky, které mi přišly zajímavé

## [1] "Potíž je v tom, že do vedení oddílů jsou tlačení čím dál více mladší členové. Vůdce oddílu jsou zpravidla vysokoškoláci, kteří mají extrémní potíž hospodařit se svým časem (jedinou výhodou mají ti, kteří bydlí v univerzitním městě). Naše snaha by měla spočívat v motivaci dospělích skautů, těch, kteří pracují, zpravidla třicátníků, aby se pouštěli do vedení oddílů. Díky tomu zbyde více času pracovat s rovery jako s výchovnou kategorií. V současnosti bývá faktem, že ti co dokončí vysokou školu, tak mají léta největší aktivity při oddílu mladších členů za sebou.\r\r\n\r\r\nV roverském věku dochází k úbytku členů, jsou to ovšem paradoxně ti, kteří nejsou moc aktivní u oddílů mladších členů - nechtějí vést, nebo nemohou. Domnívám se, že roverský program by se primárně měl zaměřovat na tyto rovery a rangers."                                                     
## [2] "Roveringem se dlouhodobě zajímám, byl jsem vůdce RK, nyni spolupracuji v týmu okresního roveringu. Plně se ztotožnuji s Manifestem českého roveringu. Je důležité budovat kolem každé jednotky společenství roverů (středisko, okres, kraj,...), ze kterých se pak následně rekrutují činovíci. Je důležité vykrývat společenství, když nefunguje společenství ve středisku, tak by mělo být alespon na okrese. Také může plnit společenství plnit funkci, že \"sbírá outsidery rovery\" ze středisek, kde uplně nezapadly a díky např. okresnímu společenství si dokázaly najít kamarády a místo v Junáku. Je důležité pracovat s rovery systematicky, neboť se téměř jistě dostaví pozitivní výsledky."                                                                                                                       
## [3] "Roveři po ukončení škol odchází za prací mimo město nebo dojíždí a nemají čas na vedení oddílů /pomahají na táborech, stř.besídkách/ Roverky se po MD už nevrací k práci v oddílech.Je to bolest menších měst."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
## [4] "přijde mi, že by bylo zajímavé zkoumat i formu pomoci/rozložení času R&R, kteří pomáhají u nejmladších dětí a těch, kteří pomáhají v oddíle se skauty. Ze zkušenosti - rangers u skautek se střídají - často nechodí, nejezdí na výpravy, rangers u světlušek chodí na schůzky i jezdí na výpravy pravidelně."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
## [5] "Za každou cenu bych bránil svazování roverského světa různými \"nástroji rozvoje\" či cílenými metodikami \"čeho dosáhnout\" vzniklých v korporátní manažerské sféře. Vždyť právě opak je cílem."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
## [6] "Podle mě nejzásadnější kategorie, mládež ponese skautskou ideu dál. Podle mě by si měl každý činovník odpovědět na otázku, jestli vychoval alespoň jednoho kluka/děvče, které po něm může převzít rozdělanou práci. V našem střediskovém pokřiku je fráze \"Ideál zachovej nepokažený!\" \r\r\n\r\r\nZ tohohle pohledu oceňuji nový roverský program, doporučil bych ještě zavést/zintenzivnit ústředím pořádané kurzy, které by cílili na skautské vzdělání RS. Ze zkušenosti vedení neformální roverské skupiny můžu potvrdit, že se kluci rádi učí nové věci, pokud se u toho seznámí se skauty z jiných koutů čech. \r\r\n\r\r\nDalší oblíbenou činností je pořádání skautských akcí - pořádáme rádcovské kurzy a závody na okresní a krajské úrovni a různá volná setkání bez skautské hlavičky. Bylo by super, kdyby existoval například fond, který podpoří roverské akce pár stokorunami, s minimem administrativy a bez specifikovaného cíle."
## [7] "Myslím, že pro udržení roverů a rangers je velmi důležité je udržet u jejich domovských oddílů. Všechny roverské kmeny, které u nás kdy vznikly nad rámec oddílů se rozpadly kvůli neschopnosti nabrat nové členy.\r\r\nA s odchodem zakládající generace odumřely. toto se nám u roverských společenství u oddílů, které pak společně pořádají akce nestává."                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [8] "Vidím problémy ve skautském vzdělávání, vždycky, když naši roveři přijedou z čekateláku, jsou jako vyměnění. Jsou sice hrozně namotivovaní a nadšení, ale 1) jakmile zjistí, že v reálu nejde všechno tak hladce jako na kurzu, okamžitě jsou otrávení 2) jakmile si opět uvědomí, že nejsou šéfové všeho, musí spolupracovat s ostatníma, mladšíma i staršíma a stejně jako ostatní musí přijímat kompromisy, začnou vyhrožovat odchodem 3) kurzy jim nabízí role servisáků či (podle mě hůře) rovnou instruktorů, což se pro ně stane prioritou a nechtějí se dále věnovat činnosti na středisku. Toto se mi potvrdilo v 90% případech a slýchávám podobný problém i v jiných střediskách.\r\r\nMyslím, že kurzy obecně nepodporují v absolventech jakousi vůli v tom, být aktivní na vlastním středisku."

Všechny kvalitativní odpovědi, pokud si to chcete projít:

##  [1] "Je těžké popisovat stav, protože ten se mění ve středisku dle jednotlivých generací. Vždy je aktivnější období, pak generace odroste a je nové období."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
##  [2] "Co jsem mohla odpozorovat za léta v roverském kmeni, nejdůležitější mi přijde zájem a nadšení lidí v kmeni. Pokud je nadšen pouze jeden člověk, nemá mnoho šancí to utáhnout. Je dobré, aby byl pro rovery vymýšlen takový program, který je posune ve svém vývoji (zkusí překročit své hranice, naučí se něco nového, něco nového zkusí či zažijí), aby se týkal aktuálních otázek, které zrovna hýbou společností a aby byl jenom roverský - jen pro ně a klidně trochu trhlý;-) Základem jsou společné zážitky kmene a velmi stmelovací jsou zahraniční expedice - puťáky. Velmi dobré jsou také kmenové symboly (nášivky, šátky...) a rituály, jejichž průběh znají jen členové kmene. Dává to jistý pocit sounáležitosti, hrdosti, tajemnosti a mladší členové oddílu se pak těší, až se rovery stanou. A nakonec jen takové shrnutí - rovery to spolu prostě musí bavit, jinak se k něčemu těžko dokopávají :-)"                                               
##  [3] "ne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
##  [4] "V dotazníku se mi těžce odpovídalo na otázky ohledně roverů - náš kmen je rozdělen na několik roverských družin, tzn. že jsou akce jen družinové a někdy pro všechny. A dále u nás funguje roverské vyžití, které organizují roveři z téměř všech středisek z Olomouce pro ostatní rovery."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
##  [5] "v našem kraji začala pracovat aktivně zpravodajka pro r+r, snaží se vtáhnout rovery ze středisek, plánuje akce, spolupracuje se zpravodajem pro R+R v ústředí.\r\r\n v kraji i ve střediscích probíhají \"vlny \" aktivního roveringu-pokud se najde aktivní tahoun a má kolem sebe aspoň malou roverskou družinu, dokáže strhnout a získat i ostatní.\r\r\nPokud tam tento tahoun chybí, rozpadá se celá činnost a roveři pomáhají hl. na táboře, případně s většími střed. akcemi."                                                                                                                                                                                                                                               
##  [6] "Potíž je v tom, že do vedení oddílů jsou tlačení čím dál více mladší členové. Vůdce oddílu jsou zpravidla vysokoškoláci, kteří mají extrémní potíž hospodařit se svým časem (jedinou výhodou mají ti, kteří bydlí v univerzitním městě). Naše snaha by měla spočívat v motivaci dospělích skautů, těch, kteří pracují, zpravidla třicátníků, aby se pouštěli do vedení oddílů. Díky tomu zbyde více času pracovat s rovery jako s výchovnou kategorií. V současnosti bývá faktem, že ti co dokončí vysokou školu, tak mají léta největší aktivity při oddílu mladších členů za sebou.\r\r\n\r\r\nV roverském věku dochází k úbytku členů, jsou to ovšem paradoxně ti, kteří nejsou moc aktivní u oddílů mladších členů - nechtějí vést, nebo nemohou. Domnívám se, že roverský program by se primárně měl zaměřovat na tyto rovery a rangers."                                                                                   
##  [7] "Někdy se roverům a rangers nechává \"svoboda\" protože jsou vlastně skoro dospělí, nemají vedení a nikdo se o ně nijak velmi nestará, což jim z počátku starašně vyhovuje, ale někdy to vede k úpadku akcí a nakonec i zániku kmene, myslím že je dobré když mají nějaký dlouhodobější plán, který jim někdo ze střediska pravicelně kontroluje."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
##  [8] "Roveringem se dlouhodobě zajímám, byl jsem vůdce RK, nyni spolupracuji v týmu okresního roveringu. Plně se ztotožnuji s Manifestem českého roveringu. Je důležité budovat kolem každé jednotky společenství roverů (středisko, okres, kraj,...), ze kterých se pak následně rekrutují činovíci. Je důležité vykrývat společenství, když nefunguje společenství ve středisku, tak by mělo být alespon na okrese. Také může plnit společenství plnit funkci, že \"sbírá outsidery rovery\" ze středisek, kde uplně nezapadly a díky např. okresnímu společenství si dokázaly najít kamarády a místo v Junáku. Je důležité pracovat s rovery systematicky, neboť se téměř jistě dostaví pozitivní výsledky."                                                                                                                                                     
##  [9] "Snad jen to, že se nám snad podaří konečně zavést pravidelné setkávání a časem snad i RK."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [10] "Hodně záleží na osobnosti a motivaci jednotlivců. Pro mne je třeba vedení mladších důležitější než roverské akce, jelikož vedením mladších přispívám nějak k jejich vzdělání a zároveň \"splácím\" dluh oddílu."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [11] "Roveři u nás spíše fungují jako pomocná ruka na brigadach, akce neporadaji v hojném počtu. Je to škoda, uvidíme, co přinese čas."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
## [12] "Nedaří se nám je udržet. Po přechodu ze ZŠ na SŠ se rozprchnou, takže s jejich vedením nemá nikdo zkušenosti."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [13] "Roverksé společenství je hlavně o lidech co se tam sejdou. Lépe si odpočinu poblíž s lidmi, které mám rád, než při nějakém programu."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
## [14] "Důležité je, co roveer preferuje... Jestli rovery nebo vedení mladších!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
## [15] "V našem středisku funguje roverský kmen, který ale není příliš aktivní. Jsem ale členkou roverské družiny, která je velmi aktivní, podílí se i na přípravě větších akcí pro středisko, rozrůstá se a drží pohromadě. Dotazník jsem vyplňovala z pohledu roverského kmene, protože je to větší společenství, do nějž patřím, i když nefunguje tak dobře, jako družina."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
## [16] "Ať žije RO a zpravodajové - to bude fungovat."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [17] "Abych pravdu řekl, tak mě, jako studentovi střední školy, kterého taktéž zajímají jeho známky, vyhovují cca 2 akce za půl roku. Dle mého názoru bychom se měli řídit pravidlem \"všeho moc škodí\". Toho to pravidla se hrdě drží \"ObRok\", který se právě díky tomu nejmenuje \"CoRok\". Díky tomu, že se koná jednou za dva roky, se ho jaksi \"nepřejíme\" (navíc si jej o to více vážíme a organizátoři mají delší čas jej připravit a doladit). Toto byl ale ten \"extrémní případ\". Jednoduše si myslí, že když se budou roverské akce konat příliš často, tak sklouznou pod kategorii \"normální výprava\". Roveringu si máme vážit!"                                                                                                                                                                                   
## [18] "Vydržet i u vedení družin či oddílu."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
## [19] "Moc to hrotíte. Aby mohli být roveři, tak musí být oddíly mladších členů. Aby byl oddíl mladších členů, tak potřebuje vedoucí. Ti se generují z řad roverského věku, takže je to klasická reciprocita. Stabilní kmen může fungovat v případě, že jsou funkční oddíly a mají nadbytek lidí, kteří nejsou potřeba u oddílu a mají čas se věnovat roveringu. U nás neformální rovering funguje mnohem lépe a kvalitněji, než kdy fungoval jakýkoliv oficiální kmen. Všichni jsme byli z řad vedení střediska/oddílů a na nějaký stezky a programy jsme se mohli vyprdnout, toho jsme měli dos u oddílů. Stačí, že jsme spolu. Máme pronajatou tělocvičnu a hrajem fotbal nebo florbal, chodíme makat an střediskovou základnu, jezdíme na expedice a pomáháme ve středisku....no a vo tom to je :-)"                                                                                                         
## [20] "Na Obroku jsem letos nebyl, slysel jsem ale o sokujicim stavu roverstva. U raznic ve tvaru pstrosich per jich pry vetsina zasne style \"Je, to je hezky, co to je?\", netusi nic o roverskem erbu, roverske holi o citatu \"Ich dine\"... Cekalo by se, ze nejvetsi roverska akce bude vic roverska, nez nejvetsi. Od jednoho bratra oldskauta, ktery tam byl v ramci doprovodnych aktivit, rekl: \"Dobrej festak, ale ne roverska akce\". A pritom roversky odbor Junaka ma na Obroku stanek s letackama. Nemel by byt spis tvurcem a supervizorem kvality programu? Diky"                                                                                                                                                                                                                    
## [21] "Překvapuje mě rozdílnost v roverských kmenech - v některých střediscích nejsou vůbec, v jiných jich je hned několik - přijde mi, že spousta roverů a rangers je tak o mnohé ochuzena."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [22] "Roverský program považuji za důležitý ale nejdříve se ve středisku snažíme dobře zvládat předcházející stupně."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [23] "Ve chvíli, kdy je roverské uskupení tvořeno 90% aktivními členy oddílu (rádci, podrádci => každý týden schůzka + oddílové výpravy), zároveň jsou v táborové radě (příprava tábora) a ve středisku fungují během roku střediskové akce (pro středisko, pro veřejnost)... \r\r\nPak funguje dobře heslo \"sloužím\". Ale je velmi nesnadné vykonávat další pravidelné schůzky a plánovat společné akce, kde bude alespoň 70% účast.\r\r\nV tomto případě je občas použitelné spojit roverskou akci s oddílovou poradou, ale i zde je občas problém domluvit termín, kdy se sejde většina a navíc je pak občas problém přejít od fáze porada do fáze zábava (ale to je problém celkové koordinace takto naplánované akce, na tom lze zapracovat)."                                                                                                                                  
## [24] "Chtělo by to nějaký u zdroj informací, co všechno mužů roveri ve se programu dělat, znám NP, ale ruzne nápady a inspirace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [25] "Roveři začínají fungovat až teď v poslední době - předtím moje činnost obsahovala od 15 vedení schůzek až do mých 21 let"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [26] "Roveři u nás nefungují, což je škoda... ale všichni členové střediska v roverském věku buď vedou oddíl, nebo se na tom podílejí + studují (+ někteří ještě do toho pracují, jako třeba já :D ) a tak moc není čas vymýšlet a účastnit se nějakých dalších akcí. Přece jenom, každý taky máme i nějaký osobní život :)\r\r\nAle roverské akce by byly fajn :)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
## [27] "V současnosti už ve středisku funguji spíše vzdáleně, ale dříve jsem byla velmi aktivní. Vždy pro mě byl celkem problém sladit roverský program a vedení dětských oddílů - většinu skautského času mi zabralo vedení dětského oddílu apod. Bohužel to tak měla velká část roverů a byl to tedy hlavní důvod toho, že se u nás roverským kmenům spíše fungovat nedařilo... Bylo nutné, aby se roveři již velmi brzy cca od 14 let podíleli na vedení oddílů a nemohli jsme si dovolit nechat jim pár let pouze na roverskou činnost, což často vedlo k tomu, že byli v práci s dětmi brzy vyčerpáni a nechtěli u oddílů pokračovat."                                                                                                                                                                                        
## [28] "Vynechalo mi to snad všechny otázky co se mě týkají =D ... to že je někdo zástupce vedoucího snad neznamená to, že nevede nebo se nepodílí na vedení ... Prosím o lepší rozčlenění, nebo příště o možnost odpovědět na všechny otázky (to do které kategorie patří daný člověk vyplňuje na začátku a tak je jednoduché si odpovědi vycucnout na základě tohoto kritéria). Otázky, na které člověk nemá co říct stejně vynechá..."                                                                                                                                                                                                                                                                                         
## [29] "Určitě by měli mít své akce, ale prvořadá by měla být pomoc s vedením oddílu (tedy s mladšími členy, protože pokud se nemýlím heslo roverů a rangers je - sloužím)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
## [30] "Neodděloval bych činost a program RS od programu oddílů a střediska tam, kde je nižší počet členů (do 40) U větších středisek s více členy a RS naopak doporučuji samostatný oddíl RS."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
## [31] "Nějak mám pocit, že většina otázek o tomto tématu směřovala na lidi, kteří jsou ve věku 15 - 26 let, zároveň jsou aktivními členy roverského kmene a zároveň jsou vůdci/vedoucí jiného oddílu. Nikdy jsem se s takovým člověkem nesetkal. Naopak znám spoustu lidí, kteří jsou v onom věku a reálně vedou oddíl (skatů, vlčat, světlušek, skautek), ale pak už nejsou aktivními rovery, neúčastní se roverských akcí, mají vlastní oddíl a věnují se jemu, jako třeba já a přijde mi, že tito lidé vůbec nemohou odpovídat na tyto otázky, i když se jich sondy na ně ptají. Myslím si, že spousta takových lidí rovering nikdy nijak moc nezažila ani neplánuje, že by se mu věnovala, prostě to období je už pryč (i když jim je třeba jen 20) a mají jiné zájmy a starosti s vedením jiných oddílů - taková možnost odpovědi v sondách vůbec nebyla."                                                                              
## [32] "allahu akbar"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [33] "Momentálně mě nic nenapadá."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
## [34] "Základní náplň kmene roverů a rangers (pokud je ustaven a dostatečně početný) je samostatné vedení oddílu vlčat a světlušek nebo skautů či skautek. Pokud jich není dostatečné množství, pak je to pomoc při vedení."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [35] "Roveři by měli primárně fungovat u oddílů, a to alespoŇ do 18 let. Vytvářením dalších a dalších výmyslů jsou od odílů odtrháváni a bez práce v oddíle nezústávají dlouho ani v organizaci."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
## [36] "Před pěti lety jsme začínali prakticky od nuly (výjimka VOJ na počet členů), když R+R odešli na školy. Nyní máme 2 členy R+R ve středisku :-("                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [37] "Uctívám hochy (a hošky) ze Svatoplukových prutů!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
## [38] "Myslím,že roveři a rangers už jsou natolik dospělí lidé, že nepotřebují tak precizně připravený program jako mladší věkové kategorie (např. přesně dané stezky...). Náplní jejich činnosti by naopak mělo být, že sami něco podniknou a vytvoří. A aby cítili, že to má smysl a pokračovali v tom, mělo by je v tom středisko podporovat ;)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
## [39] "jsou důležitým článkem střediska a pokud jsou to \"odchovanci\" z mladších oddílů, tak s nimi máme jen ty nejlepší zkušenosti. Umí pomoct i přiložit ruku k společnému dílu. Velmi záleží na tom, jak si je vychováme..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [40] "Rovering chápu jako společenství lidí, kteří se sblížili v oddíle a chtějí přátelství udržet i dále. Nějaký program záleží zejména na nich a stejně tak i použití nějakých výchovných nástrojů. Když náš kmen začínal, bylo nám 16 a měli jsme vedoucího, pravidelné schůzky, program na nich. Postupně se prodlužuje interval akcí, program se nepřipravuje. Ale máme se čím vzájemně obohatit. Sdílíme naše životní příběhy a starosti, diskutujeme a tématech, které nás zajímají a tím se obohacujeme."                                                                                                                                                                                                                                                    
## [41] "Skauting by se jim měl více věnovat, dát jim více možností se rozvíjet atp."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
## [42] "Jen upozorním na problematiku menších středisek, kde téměř všichni starší jsou zapojeni do vedení oddílů mladších, jsou na školách mimo město a rovering je spíše takovým doplňkem."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
## [43] "U nás ve středisku téměř všichni roveři působí v oddílech mladších členů... Na roverský kmen potom nezbývají síly (u účastníků, ale hlavně u organizátorů)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
## [44] "Je těžké začít, i když se o to někdo snaží. Pokud není už nějaká předcházející tradice, pak je velmi těžké zaumout ty mladé lidi, aby do toho šly."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
## [45] "Podle pozorování mám pocit, že roveři mají malé povědomí o roverské symbolice a jejich osobnostech"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
## [46] "-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
## [47] "Nechci"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
## [48] "Jsem zástupce vedení u roverů a všechna roverská témata byla bez otázek. Jen tlačítko Další, Další, Další. Snad jsem se zařadil dobře, ale podle nadpisů otázek bych k některým určitě měl co říct. Býval jsem vedoucí RS a teď předávám vedení. Tak snad současné vůdkyně odpovědí. :-)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [49] "Chtěla bych aby se více dbalo na to, že roveři a rangers potřebují na začátku pomoct,nějakou ukázku jak si tvořit program a tak... Na roveři a rangers by se nemělo zapomínat!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [50] "Mělo by být více akcí typu ObRok... mohlo by se to jmenovat CoRok a být každý rok :D!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [51] "Ne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
## [52] "Ve věkové kategorii rangers/rovers je v našem oddíle minimální počet aktivních členů."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [53] "rád bych věděl jak si v roverském kmenu udržet lidi. všichni radši tráví svůj čas se svými partnery , kamarády , výmluvy , ..... je nás prostě málo"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
## [54] "Stále chybí celonárodní koncept vzdelavani roveru (stezka)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
## [55] "Zakládala jsem u nás na středisku roverské společenství, které se stále snažím trochu postrkávat dopředu, nicméně dlouhodobě. narážím na nízkou motivaci členů k roverské činnosti, danou z velké části jejich vytížením vedením oddílů. Momentálně jsem ale více aktivnější v Praze ve Skryptě či při organizaci Obroku apod."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
## [56] "Roveři po ukončení škol odchází za prací mimo město nebo dojíždí a nemají čas na vedení oddílů /pomahají na táborech, stř.besídkách/ Roverky se po MD už nevrací k práci v oddílech.Je to bolest menších měst."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [57] "Není dobré když je příliš organizuje středisko. Roveři by měli být přátelé, kteří jsou organizovaní jen sami vnitřně."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [58] "Z průzkumu možná naše roverské společenství vypadá divně. Proto ho trochu popíšu: jde spíše o skupinu vedoucích v roverském věku. Je nás málo, proto většinu času, který máme \"pro skaut\" trávíme u oddílů a nemáme už moc potom chuť ještě do roverské činnosti. Takže ta vypadá asi tak, že se scházíme hlavně na deskovky a případně výlety nebo sport. Jde to víceméně mimo skaut, ale sdružuje nás to, že se známe (hodně dobře) právě díky skautování."                                                                                                                                                                                                                                                                          
## [59] "přijde mi, že by bylo zajímavé zkoumat i formu pomoci/rozložení času R&R, kteří pomáhají u nejmladších dětí a těch, kteří pomáhají v oddíle se skauty. Ze zkušenosti - rangers u skautek se střídají - často nechodí, nejezdí na výpravy, rangers u světlušek chodí na schůzky i jezdí na výpravy pravidelně."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [60] "K vedeni roveru a rangers jsem dospela tak, ze oddil zestarnul, tak jsme se automaticky stali rovery. Jelikoz u nas ve stredisku jeste nic takoveho nebylo a nikdo nepracoval s touto vekovou skupinou, tak mi hodne chybely informace, co delat a jak to delat. Obcas jsem cerpala z roverskeho kmene, ale nikdy jsem tam nenasla informace jak zacit a jak rovery udrzet v oddile, ale pokracovala jsem tak nejak prirozene. Takze co by se mozna dalo vylepsit, tak usporadat napriklad kurzy pro zacinajici vedouci oddilu, aby je zaroven namotivovali."                                                                                                                                                                                                                           
## [61] "V tomto tématu mám ještě mezery co se týče mých možností, jak využít toho, že jsem rangers a jaké mám možnosti."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [62] "Problém který známe všichni. Z malého města odejdou děti na školu jinam a pokud nemají opravdu k oddílu či středisku srdeční vazbu, skončí. U nás se snažíme využít prázdniny na oddílovém táboře, stejně jako řada jiných oodílů a středisek."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [63] "Velmi ráda bych jela na tábor, ale do dvaceti let musím nosit korzet a pápt v něm na zemi v tee-pee, to bych asi nedala."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [64] "V našem oddíle zatím nejsou členové, kteří by dosáhli věku roverů a rangers."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [65] "Přesto, že pracuji i s roverskou výchovnou kategorií, se na mne příslušná témata této sondy nevztahovala... vzhledem k tomu tedy nemám co připojit..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [66] "Jsem vůdcem vysokoškolského roverského kmene Skrypta."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [67] "Na Obroku jsem byl dost překvapen když jsem zjistil, že roverský kmen jako je ten náš je obrovskou raritou. Na tvorbě programu na schůzky a na tvorbě akcí se podílíme všichni a vedoucí role se střídají. Členové, kteří odešli z našeho roverského kmene mají oldroverský kmen, jež má vlastní akce, s některými se známe a jsme v kontaktu, to především díky rozsáhlé fb skupině. Každý rok pořádáme puťák do zahraničí a pravidelné kmenové akce na silvestra, velikonoce a zimní výpravu. Během roku je doplňujeme puťáky a často se scházíme v čajovně."                                                                                                                                                                                                                          
## [68] "naše středisko by potřebovalo pomoc-jak zajistit u roverů a rangers ve středisku jejich zájem o činnost roverského kmene"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [69] "Myslím si, že rovering by měl být rozhodně volný, ale ne úplně oddělený od dětských oddílů, protože se ztrácí vztah dětí a roverů. Roveři děti neznají a je pro ně pak těžké pro ně třeba dělat program a velmi často se do oddílů jako vedoucí nevrací (taková je naše zkušenost) není to dogma. Ale je potřeba, aby měli volnost v plánování a věděli, že mají podporu."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
## [70] "Působení u oddílu či na středisku je jedním z bodů nového roverského programu a nejde říci, že by se Rover měl převážně věnovat této činnosti a ne roverskému programu, či naopak, že by se měl věnovat jen roverskému programu a na oddíl(středisko) se vykašlat."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
## [71] "U nás na středisku máme spoustu aktivních roverů a rangers, avšak pouze v našem oddíle se vyskytuje roverský kmen (družinka starších holek:))..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
## [72] "Ohledně pomoci roverů s vedením mladších členů v oddílech - u nás to funguje tak, že roverský kmen má vlastní činnost, a sdružuje i rovery, kteří s dětmi pracovat nechtějí. Někteří roveři v tomto kmeni ale výrazně pomáhají s vedením mladších členů. Myslím,že důležitá je vlastní činnost, aby roveři, kteří nechtějí vést děti, neodešli z aktivní činnosti ve středisku úplně, aby \"měli kam jít\", a aby se nesnažili vést děti, když to fakt není jejich parketa - to je pak kolikrát víc ke škodě než k užitku. Nicméně myslím, že činnost roverského kmene by měla být hodně pro dětské oddíly - roveři by si měli zjišťovat, co dětské oddíly potřebují (kromě vedení), a zabudovávat to do svého programu (pomoc s akcemi, přípravy táborů a akcí, oprava a údržba vybavení...)."                                                                                                          
## [73] "Na našich schůzkách se pravidelně scházíme v osmi lidech, kam přichází a odchází lidé (tak, jak jim vychází škola, autobus,...). Většinu akcí tak máme společných s mladšími členy, nebo jinými skupinami roverů. Co se týče vlastních akce- jako skupina (naše osmička) vlastně samostatně žádné nemáme, náš oddíl však pořádá akce např.:15+...kterých se účastníme, a tvoříme většinu."                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [74] "Je to těžké, stálé rozpolcení mezí pomocí oddílů, vlastním rozvojem, odpočinkem, vlastními akcemi, nevyčerpáním se a nedostatkem lidí věnujících se roverů.\r\r\nTo poslední si myslím, že je velmi aktuální. Je to zamotaný kruh, protože nejvíce spolehliví, nadšení, ochotní i schopní lidé jsou vybírání k oddílům, i tak někdy někdo chybí, pak však pro rovery nezůstává moc nikdo. Tím pádem o zbylé rovery či o vedoucí v jejich volném \"roverském\" čase se nemá kdo postarat či jim něco nabídnout, tím pádem roveři mimo oddílové vedení moc nejsou. Což znamená, že zas všechny práce na středisku a organizaci musí zajišťovat jednotlivá vedení oddílů, lidé jsou tedy vytíženi, protože dělají ve skautu více činností, proto po několika letech často odcházejí. Teď se nám například podařilo získat bývalou vedoucí oddílu, která se nabídla, že stane vůdkyní roverského kmene, ale je otázka, kolik lidí, je ochotných po řadě let intenzivní práce u oddílu se pak aktivně podílet u roverů."
## [75] "Za každou cenu bych bránil svazování roverského světa různými \"nástroji rozvoje\" či cílenými metodikami \"čeho dosáhnout\" vzniklých v korporátní manažerské sféře. Vždyť právě opak je cílem."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
## [76] "Je to těžké. Část roverů se věnuje vlčatům/světluškám a skautům/skautkám. Většina je na intru či kolejích a o víkendech jsou rádi, že jsou doma. Když je třeba, jedou na výpravu s menšími dětmi a na čistě roverské akce už nezbývá moc času."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [77] "Jak jsem měla vybírat jestli bych jela na roverskou akci nebo na akci s oddílem, tak jen chci říct, že to strašně záleží na tom co by to bylo za akce a kde by bylo třeba pomoci..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
## [78] "Dlouhé roky nám fungoval roverský kmen, který loni skončil. Nepovažujeme to za neúspěch, naopak, nyní vzniká nový roverský kmen s jinou generací. Hodně ho podporuji, bohužel zatím není tak daleko a teprve tvoří náplň činnosti."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
## [79] "v našem oddíle se k nám roverky chovají dost bezohledně. jenom protože jsem od nich o rok mladší tak se hned povišují. při hře mi pustily na noho kárku (uvnitř kárky seděl člověk tak že byla těší) i když viděli že tam sedím na zemi a svíjím se bolestí odešly a sama jsem musela vyhledat ZODPOVĚDNĚJŠÍ OSOBY (nemohla jsem mluvit protože jsem plnila tři orlí pera tak že jsem ani bolesti nezařvala). Jak jsem padala na zem nechtěně jsem strhla jedný skautce brýle a pak to vypadalo jako kdybych za to mohla já že na mě přirazily kárku"                                                                                                                                                                                                                               
## [80] "Myslím si, že je úžasné, že něco takového existuje. Protože v našem věku už většinou jsme spíš vedoucí a i když mě to taky baví, tak si myslím, že je potřeba být také s vrstevníky a stále si ještě užívat. Sice nás vedoucích ve stejném věku může být víc, ale i tak jako vedoucí na sebe nemáme u vlčat nebo světlušek tolik času. Skoro žádný."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
## [81] "Roverské společenství může být jak samostatný oddíl převážně se věnující své činnosti, tak rádcovská družina obohacující svou činnost roveringem (odměna za radcování a relaxace)záleží na počtu členů v roverském věku a potřebách oddílů a střediska.T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [82] "Do tohot programu se poslední dobou investovalo hodně času a nápadů a nebylo to marné. Prto jediné co bych chtěl dodat pokračujte v tom co jste začali. :)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
## [83] "je super, že se to snažíte jakkoliv řešit (-:"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [84] "Náš kmen nebo společenství nemá kdo vést. Obzvláště v posledních letech ne...máme spoustu dětí ( benjamínků za poslední 2 roky přibylo více, než o o polovinu a světlušek a vlčat jakbysmet) všichni činovníci se věnují práci v některém z oddílů. Být nás o jednoho méně, systém by se asi zhroutil (trochu s nadsázkou, ale vedoucích je nedostatek). Všichni bychom chtěli aktivní roverský kmen, pokoušíme se o jeho chod. Ale tím, že se každý věnujeme svým věcem, tak na to nemáme, čas, sílu ani prostředky. Potřebujeme jednoho člověka, který se o kmen bude starat a poství ho na nohy. :)"                                                                                                                                                                                                      
## [85] "Podle mě nejzásadnější kategorie, mládež ponese skautskou ideu dál. Podle mě by si měl každý činovník odpovědět na otázku, jestli vychoval alespoň jednoho kluka/děvče, které po něm může převzít rozdělanou práci. V našem střediskovém pokřiku je fráze \"Ideál zachovej nepokažený!\" \r\r\n\r\r\nZ tohohle pohledu oceňuji nový roverský program, doporučil bych ještě zavést/zintenzivnit ústředím pořádané kurzy, které by cílili na skautské vzdělání RS. Ze zkušenosti vedení neformální roverské skupiny můžu potvrdit, že se kluci rádi učí nové věci, pokud se u toho seznámí se skauty z jiných koutů čech. \r\r\n\r\r\nDalší oblíbenou činností je pořádání skautských akcí - pořádáme rádcovské kurzy a závody na okresní a krajské úrovni a různá volná setkání bez skautské hlavičky. Bylo by super, kdyby existoval například fond, který podpoří roverské akce pár stokorunami, s minimem administrativy a bez specifikovaného cíle."                              
## [86] "Jsme kmen spíše už \"odrostlých\" roverů, všichni už pracujeme a hlavně jsme většina zapojeni v kulturních vystoupeních (tanec, ohňová show, divadlo), které jsou většinou o víkendech, a tak nám nezbývá moc času na další činnosti v jiných oddílech (schůzky mají v pátky), což mě docela mrzí, ale moc se toho s tím dělat nedá. Občas připravujeme jako tým střediskové akce a akce pro rovery z okolních měst (cca jednou měsíčně pořádáme roverské ringo - přátelské utkání (nejedná se tedy o turnaj) zakončené grilovačkou :). Volné víkendy věnujeme opravě střediska (oprava schodů, boční stěny, sekání trávy,...) - děláme takový work team... Na tábor jezdíme jednou za dva roky (je to takový náš vlastní ObRok :D). Roverské schůzky jsou spíš relaxem po práci a mají svůj daný program (filmový večer, turnaj v Carcassone, turnaj v Bangu, rukodělky, příprava větších akcí...). Jednou ročně pořádáme country ples s názvem Western párty, na kterém je vždy hromada práce..."        
## [87] "Roveři a rangers, kteří jsou dost schopní fugovat sami ve skautském duchu (alespoň u nás jich není mnoho), já mám štěstí mám oddíl vlčat a světlušek a 3 mi velmi pomáhají, dále mám 2 schopné snad budoucí vedoucí, ráda bych vedení předala, ale nemají potřebné skautské vzdělání. No uvidíme jak se bude dařit."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
## [88] "Je obecně prospěšné patřit do roverské skupiny hlavně pro můj osobní rozvoj mezi mými spoluskauty."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
## [89] "Mám takovou zajímavou zkušenost s rovery...\r\r\nV našem středisku byl Sid, spolu jsme dělali střediskové akce. Ho to ale vždycky táhlo výš, pak se mu nepovedl oddíl a úplně odešel. Dneska je šéf RO a realizuje se hodně v této oblasti.\r\r\nJá ji spíš pozoruju.\r\r\nMyslím, že roverig patří k oddílu a pokud je rovering jenom sám pro sebe, tak si nemyslím, že je to dobrá separace.\r\r\nJak jsem dříve naznačil, trhá to společenství.\r\r\nMyslím, že spolu s definicí roveringu musíme hledat cesty, jak tuto kategorii neoddělovat od zbytku skautského světa.\r\r\nVždycky je to o vyvážení dávání/braní."                                                                                                                                                                                             
## [90] "Ať žije roveriáda!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
## [91] "Bohužel ani nevím, na co jste se ptali. V našich podmínkách častěji aktivní u oddílů a málo prostoru na vlastní roverský program. Ten sečasto redukuje jen jako účast na zážitkových či mezinárodních akcích."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [92] "Mé vyjádření k tématu RR je pouze osobním názorem v praxi na to nemáme lidi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
## [93] "Měli by mít na středisku vlastního zpravodaje. Potřeby roverů jsou často přehlížené na úkor povinností ze strany oddílů a VZ často myslí pouze na doplnění kvalifikací, na rádcovské kurzy a na to jak pracují s dětmi u družin a né na to co chtějí dělat."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
## [94] "Podle mě to je tak trochu otevřená otázka. Rovering je velmi specifický, ale možná by se mu mělo věnovat více."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [95] "Je to skvělé místo kde se odreagovat od vedení schůzek skautů, ale je potřeba aby roverský program připravoval někdo kdo schůzky nevede a má na to více času."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
## [96] "Je super, že se setkávají mladí se stejným postojem k životu. Je to v tom věku životně důležité, dobrá parta. Mě tato parta skautů ve 14 letech \"zachránila\". A totéž slyším od \"svých\" nynějších rádkyň. \"Kdyby nebylo skautu, byla bych úplně jiná, přizpůsobila bych se, pila bych, možná i brala drogy...\" Takže, i když se nám zdají některé programy roverů a rangers třeba bláznivé, uhozené... strašně jim fandím. Jen tak dál! Kreativita, bláznivost, zážitky, společenství, legrace, nové zkušenosti... Já jsem se i díky skautu naučila v roverském věku vařit apod. A to samé mé nynější roverky. Mají úkol. A splní ho, naučí se to, je to výzva... Pro život strašně důležité!"                                                                                                                                                        
## [97] "Ve starším věku, kdy by měl být papírově ještě roverem / rangers, tzn. od 22 let výše, si myslím, že už by měl být spíše ve vedení oddílu mladších členů, zodpovědnosti na to mívá dostatek."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
## [98] "Osobně mi složení našeho roverského kmenu nesedne. Náplň programu mi nepřijde příliš skautská a myslím, že se jedná o špatné nasměrování tohoto tělesa."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
## [99] "bohužel jako zástupci vedoucího oddílu mi nebyly ukázány žádné otázky dotazníku týkajících se roveringu, nechápu proč..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [100] "Mnohdy bývá roverské sloužím zaměněno s heslem užívám si."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [101] "Jsme malé středisko a nemáme tolik roverů a rengers, jsme rádi, když se připojí k oddílu. Chápu, že si chtějí žít svým tempem a nechtějí vést družiny, oddíly. Ale kdyby pro oddíláky přichystali co čtvrt roku něco pro děcka, bylo by to příjemné."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [102] "Rád bych příští rok utvořil RK na středisku, bude li více času a chuti ze strany střediska a potenciálních členů. Chtěl bych na středisku vymýtit frázi - \"Rover především slouží středisku, až pak se nějak baví.\" Kvůli tomuto heslu už mnoho pokusů o roverský kmen ztroskotalo."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [103] "U nás ve středisku rovering není priorita, protože zde není kompetentní vůdce oddílu, který by měl čas vymýšlet a organizovat program pro všechny."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
## [104] "Mnoho se mluví o stezkách, nicméně je potřeba si uvědomit onu potřebu vychovat samostatnou zodpovědnou osobu již ve skautu a následně ji předat do fungujícího roverského prostředí, kde se zrcadlením mladší RS naučí seberozvoji v plné míře."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [105] "nemůžu dát přednost roverské akci před oddílovou, protože se plánují tak, aby se nekryly"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [106] "Nechodím do roverů, ale nějak jsem odpovědět musela, tak to berte s rezervou"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [107] "Ze zhruba 16 aktivních RaR je 13 zároveň ve vedení oddílů. 4 (VO, zástupce VO) jsou u světlušek, 2 u vlčat, 3 (VO, zástupce VO) u skautů a 5 (VO, zástupce VO a 3 oddílový rádci) u skautek. \r\r\nZe starších členů střediska (oldskautů) se na vedení oddílů podílí 3 lidi, 1 u světlušek a 2 u vlčat.\r\r\nProto se naše roverské akce plánují tak, aby nepřekrývaly žádné oddílové akce.\r\r\nProgram na roverské schůzky připravuje určená programová dvojice, vybraná náhodně z aktivních členů, není tedy možné udržet směr schůzek. \r\r\nVůdce RaR nesdílí můj názor, že je potřeba i pro rovery stanovit výchovné cíle (\"vychovaj se sami, ví co chtějí dělat\")."                                                                                                                                                                   
## [108] "Myslím, že pro udržení roverů a rangers je velmi důležité je udržet u jejich domovských oddílů. Všechny roverské kmeny, které u nás kdy vznikly nad rámec oddílů se rozpadly kvůli neschopnosti nabrat nové členy.\r\r\nA s odchodem zakládající generace odumřely. toto se nám u roverských společenství u oddílů, které pak společně pořádají akce nestává."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
## [109] "RaR by měli více dbát svého hesla Sloužím. Tema jednoho z Obroků...Roveři sobě je sice vtipné a výstižné ale zdá se mi, že značná část roverstva se řídí hlavně jim. Extremy rover´= otrok na dělání dřeva a vymetání každého maléru ale i rover= užívající si člověk plný SVÝCH zážitků jsou velmi špatné.\r\r\nSesle"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
## [110] "u nás to je bohužel spíše pojem pro \"dožívající\" skauty a to je škoda"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
## [111] "Přijde mi, že v Ústeckém kraji je obecně málo roverů, kteří by měli čas a chuť mimo své dětské oddíly ještě vymýšlet akce pro okres/kraj (neboť na středisku jich podle mě bývá málo, proto rovnou okres). Nebo možná jen nevím o nějakých takových činnostech a jinde to třeba žije."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
## [112] "Na našem středisku rovering nikdy nefungoval. Nevím přesně, jak v jiných oddílech, ale v mém oddílu se skauti po dovršení cca 15 let stávají \"vedoucími\" - tedy přesněji rádci mladších družin. Roverský program se úplně přeskakuje a to je špatně!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
## [113] "jsou moc potřební a je potřeba je velmi motivovat, myslím, že především setkáváním."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
## [114] "Nástroj k osobnímu růstu RaR určitě potřebují, ale nemyslím si, že by to měla být \"stezka\", v tomto věku si myslím je spíš oslovující vlastní svědectví dospělých členů oddílu, bývalých vůdců atd...umožnit RaR setkávání s těmito lidmi v přirozeném prostředí má nedocenitelný dosah..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
## [115] "z oddílů které osobně znám nejlépe fungují roveři - vodáci, jsou více zvyklí pracovat, chovat se zodpovědně a starat se o druhé, jsou navyklí větší kázni"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [116] "Na středisku máme rovery s vlastním občasným programem, ale o jejich činnosti nic nevím. Funguje to dost nahodile. PRoto jsem nevyplňoval velkou část otázek."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
## [117] "Mám pocit , že spousta nynějších R+R zapomíná na heslo: Sloužím!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
## [118] "Asi jen, že by chtělo zachovat tuto věkovou kategorii. Nebát se toho a zkusit připravovat program i pro ně."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
## [119] "U nás je kmen, ale starších .. 22 a výš.. jelikož mi je 17 tak se starší rozhodli \"udělat\" ještě jeden pro nás \"mladší\" bohužel se jim to nepovedlo a rozpadlo se to.. asi po 4 schůůzkách.. což ani nebyli.. je mi to líto, ale co se dá dělat, proto občas zajdu k druhému středisku :)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
## [120] "ač nesouhlasím, že by roverské uspupení mělo vést dětské oddíly, je nás tak málo, že i my toho musíme zneužívat, naštěstí si kmen dělá i samostatné akce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
## [121] "Vidím problémy ve skautském vzdělávání, vždycky, když naši roveři přijedou z čekateláku, jsou jako vyměnění. Jsou sice hrozně namotivovaní a nadšení, ale 1) jakmile zjistí, že v reálu nejde všechno tak hladce jako na kurzu, okamžitě jsou otrávení 2) jakmile si opět uvědomí, že nejsou šéfové všeho, musí spolupracovat s ostatníma, mladšíma i staršíma a stejně jako ostatní musí přijímat kompromisy, začnou vyhrožovat odchodem 3) kurzy jim nabízí role servisáků či (podle mě hůře) rovnou instruktorů, což se pro ně stane prioritou a nechtějí se dále věnovat činnosti na středisku. Toto se mi potvrdilo v 90% případech a slýchávám podobný problém i v jiných střediskách.\r\r\nMyslím, že kurzy obecně nepodporují v absolventech jakousi vůli v tom, být aktivní na vlastním středisku."                                                                                                   
## [122] "Myslím, že obrovskou podporou roveringu je OBROK, v mém regionu je pořádáno, myslím, dostatek roverských akcí. Na středisku ,,trpíme\" nejvíce vytížením u oddílů a tím, že jsme jediný dívčí oddíl střediska."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [123] "Jsme spokojeni s naším modelem - dát jim prostor, popostrčit kupředu, když stagnují, nabízet možnosti, ale neplést se jim do programu a neplést se jim do vedení jejich akcí (výjimkou je, když o to sami požádají). Funguje naprosto dokonale!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
## [124] "neměli by být využíváni jako levná pracovní síla, měli by mít program, který mladší členové \"závidí\" a těší se až také budou rovery"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
## [125] "Rover musí chtít, motivace pak vzniká ve skupině."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
## [126] "Nemám žádné zkušenosti s roverskou kategorií. Avšak si myslím, že by určitě měli pomáhat oddílům nebo minimálně středisku. S tím máme na středisku velký problém a \"tyto povinnosti\" padájí na oddíly, kteří na to, ale nemají čas a vznikají na střediskové radě velmi vášnívé až bouřlivé diskuze (jste jako oddíl tady, tak to musíte dělat, ale že roveři nic nedělají, to už středisko nechce vidět)."                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
## [127] "Ani netuším jak takové \"roverské společenství\" má vypadat nebo fungovat. Ve středisku jsem od vlčete a nikdy u nás nic takového neexistovalo. Lidi v roverském věku se automaticky připojují k oddílům jako pomocníci nebo automaticky vykonávají brigády pro středisko, žádná jiná činnost není."